Tungolje

Skjerper kravene: Nå blir det ikke engang lov å ha svoveltung diesel .... Tungolje sprer seg etter tankskip-kollisjon | DN. Vil ha forbud mot tungolje i Arktis - kan ramme 6000 fartøy - Tu.no. tungolje | Miljøfokus. Tungolje - forbudt i verneområder. Del 16. "Full City katastrofen" 03.08.09. Skogindustri - Åpner miljøanlegg i Sarpsborg. Tungolje - forbudt i verneområder. 2. Motorlære – teori — K08 Skipsmaskineri II. Skogindustri - Åpner miljøanlegg i Sarpsborg. Utslipp av tungolje i Egersund - Bellona.no